Dla kogo ?

DELFINOTERAPIA ZALECANA JEST SZCZEGÓLNIE  NA
PONIŻSZE PROBLEMY ZDROWOTNE :


 • Zaburzenia neurologiczne
 • Wczesny dziecięcy autyzm
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zespół Downa
 • Syndrom przewlekłego zmęczenia
 • Depresja (z wyjątkiem depresji endogennej)
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Uraz mózgu
 • Nerwice dziecięce (Fobia, moczenie mimowolne, astenia)
 • Rozległe urazy psychiczne i złożona trauma
 • Bóle głowy
 • Zaburzony  i opóźniony  rozwój mowy
 • Redukcja niekontrolowanych odruchów,tików,spazmów